Barion Pixel PoloCompany
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

Általános üzleti feltételek

ÁÜF

ÁÜSZ
ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK (ÁÜF) letölthető dokumentum

Hatályos ettől a naptól: 2020.10.01
Tartalomjegyzék
• Általános szerződési feltételek
• Preambulum
• Impresszum, fogalmak, jogszabályok
• Az ÁÜF hatálya
• A szerződés nyelve, formája
• Árak
• Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
• Szerzői jogok
• Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
• Az adatbeviteli hibák javítása
• Eljárás hibás ár esetén
• A honlap használata
• Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
• Fizetési módok
• Szállítási módok
• Teljesítési határidő
• Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
• Fogyasztói tájékoztató
• Elállási jog
• Szavatossági jogok
Preambulum
Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg
bizalmával!
Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen
dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁÜF
tartalmát!
Ha a jelen Általános Üzleti Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel,
a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi
igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a
kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!
Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai
Név: Lakner-Antalicz Kitti
Székhely: 2011 Budakalász Gerinc utca 172/b
Levelezési cím: 2011 Budakalász Gerinc utca 172/B
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Adószám: 56592661-1-33
Képviselő: Lakner-Antalicz Kitti
Telefonszám: +3630/4032214
E-mail: laknerpolocompany@gmail.com
Honlap: http://polocompany.hu
Bankszámlaszám: 10918001-00000096-21210005
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: Bohemiasoft s.r.o. társaság
Székhely: Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice, Csehország,
Elérhetőség: +420 776 766 412., info@bohemiasoft.cz
Fogalmak
Felek: Eladó és Vevő együttesen
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró
természetes személy
Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével
létrejövő adásvételi szerződés
Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas
a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat
megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a
szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a
telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés
szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer
keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés
megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak
Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden
birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi
Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró
személy
Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a
továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a
szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén
túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
1. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás
Vonatkozó jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi
jogszabályok vonatkoznak:
1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról
45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések
részletes szabályairól
19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében
eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási
szabályairól
1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018.
február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy
letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú
tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni
fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet,
továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
Az ÁÜF hatálya, elfogadása
A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű
jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Üzleti Feltételek (a
továbbiakban: ÁÜF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁÜF az
Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének
feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi
szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.
A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁÜF
nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.
Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁÜF
rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen
ÁÜF rendelkezéseit, és az ÁÜF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő
szerződés részét képezi.
A szerződés nyelve, a szerződés formája
A jelen ÁÜF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
A jelen ÁÜF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt
szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.
E-számlázás
Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz.
Ön a jelen ÁÜF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla
alkalmazásához.
Árak
Az árak forintban értendők, ÁFÁ-t nem tartalmaznak AAM vagyunk. Az árak
tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.
Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek
A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
• Ügyfélszolgálati iroda helye: 2011 Budakalász Gerinc utca 172/b
• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
Hétfő: 10-17
Kedd: 10-17
Szerda: 10-17
Csütörtök: 10-17
Péntek: 10-17
• Telefon: +3630/4032214
• Internet cím: http://polocompany.hu
• E-mail: laknerpolocompany@gmail.com

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó ügyfélszolgálatán
elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.
A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a
vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru
fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen
kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint
orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati
példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni.
Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt
szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra
adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg
megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint
köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését
követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és
intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb
határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás
indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás
felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal
ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
1. a fogyasztó neve, lakcíme,
1. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
1. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott
iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
1. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos
álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
1. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus
hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével -
a fogyasztó aláírása,
1. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
1. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával
közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni
arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület
eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes
hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető
testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A
tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita
rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a
tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak
nyitva a fogyasztó számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói
jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes
fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági
feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája
itt található: http://jarasinfo.gov.hu/
Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének
bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX.
törvény rendelkezései szerint.
Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az
Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási
helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása
megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül
megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme
alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető
testület illetékes.
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására
történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül
rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson
egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).
Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes
békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a
vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli
egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.
A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi
hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a
vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó,
bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény
mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó
rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság
kiszabása.
A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig
terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó
éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer
forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-ig, de legfeljebb 500 millió forintig
terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való
együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi
eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita
rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között,
ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű,
gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A
békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót
megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető
testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél,
távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget
lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat
céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan
formában és tartalommal történő megjelenítését.
A kérelemnek tartalmaznia kell
1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
1. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett
telephelyét,
1. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett
kérelmezett testület megjelölését,
1. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és
azok bizonyítékait,
1. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással
közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
1. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető
testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult,
keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti
kérelemelőterjesztésére nem került sor,
1. a testület döntésére irányuló indítványt,
1. a fogyasztó aláírását.
A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát),
amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a
vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó
rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.
Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a
meghatalmazást.
A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu
A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu
Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu
Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu
Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Online vitarendezési platform
Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók
beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz
kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a
bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a
távolság meggátolná őket ebben.
Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online
vitarendezés eszközét.
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a
panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.
Az online vitarendezési platform itt érhető
el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU
Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése
értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi
védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található
grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli
felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy
annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen
anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való
hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Édes Éden Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft
Részleges érvénytelenség, magatartási kódex
Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés
további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.
Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.
A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések
A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti.
Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti
adattartalom visszaállítható.A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL
és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással
vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást
használunk.
A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás
A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes
termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.
Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért
Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan
lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza
gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha
Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége,
hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által
megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a
megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás
adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét
Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért
felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím
vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének
hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.
Eljárás hibás ár esetén
Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer
hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.
Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
• 0 Ft-os ár,
• kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.:
1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500
Ft-ért kínált termék).
Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő
megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy
megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül
lemondja a megrendelést.
A honlap használata-
-Menüpontok
A honlapon három fő kategória közül választhat
Egyedi póló (saját a vásárló által választott kép kerül a kiválasztott termékre)
Termékek (a termékek nyomat nélkül kerülnek értékesítésre)
Mintáink (PoloCompany egyedi pólói közül válogathat)
A Termék, -ek kiválasztása, egyedi pólók megrendelésének menete
A honlapon szereplő főkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt kategóriát, és
ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék
fotóját, ismertetőjét, árát. mintáink esetén nyomat méretet. Önnek vásárlás esetén a
honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A
fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve,
ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges
elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk!
Egyedi póló és kiegészítők rendelése esetén nyomatméret gombok megnyomásával
választhat. A4, A3, A2 méretek, illetve + nyomatokat ruházatra, vagy kiegészítő
nyomatokra kattintva Táska, kötény, bögre nyomtatásra van lehetőség.
Kosárba helyezés
A Termék kiválasztása után Ön a "VÁSÁRLÁS" gombra kattintva helyezhet -
tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy
fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül
ajánlattételnek.
Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az
adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással
áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott
termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és
összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig –
a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a
kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb
termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható.
Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy a weboldal a kosár
nézetre navigál, ahol láthatja, hogy milyen termékeket helyezett a kosarába. A
vásárlás ezután tetszőlegesen folytatható.
A Kosár megtekintése
Amint a kosárba helyezett egy terméket a kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti a
honlap alján található „Kosár” ikonra kattintva. Itt lehetősége van a kiválasztott
termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A
rendszer a stilizált „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön
által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett
termékek árát is.
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni,
úgy a „Tovább a kosárba” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást, ahol még
mindig lehetősége van módosítani bármit, illetve itt választhat a szállítási és fizetési
platformok közül.
Vásárlói adatok megadása
"Megrendelés" gomb lenyomását követően megjelennek a szállítási és
számlázási adatok. Amennyiben regisztrált vásárlónk és bejelentkezett az
adatok automatikusan kitöltődnek.
FONTOS!
Itt van lehetőség egyedi pólók esetén a saját grafika feltöltésére, illetve részletes
leírást adni a termék készítéséhez.
A rendelés véglegesítése előtt el kell fogadni az általános szerződéséi feltételeinket,
amit az „Egyetértek az általános üzleti feltételekkel és elfogadom a személyes
adatok feldolgozását a megrendelések feldolgozásához. * " szöveg mellett
található checkbox bejelölésével tehet meg.
Ezután megrendelését a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE" gombra kattintva
véglegesítheti.
Méret csere
A méretbeli eltérések esetén sajnos nem áll módunkban kicserélni a terméket, ezért
kérjük, hogy figyelmesen tájékozódjon a www.polomuves.hu/termekek-n található
mérettáblázatok alapján, illetve kérjen személyes tájékoztatást ügyfélszolgálatunkon.
Felhívjuk figyelmét, hogy a mérettáblázattól 1-2 centiméter mértékű eltérés miatt
nem tudjuk vállalni a felelősséget, mivel a gyártó sem tudja garantálni az ilyen
mértékű egyezést.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)
Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által
megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a
„MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A
honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés
megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések
esetén Ön minősül ajánlattevőnek.
Ön a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul
veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF
szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az
ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános
szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül
az ajánlati kötöttsége alól.
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte
Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó
legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján
visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által
küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé
válik.
Fizetési módok
Utánvétel
Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni,
akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot.
Barion
A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független
bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai
mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. Használata még kényelmesebb a
csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS
tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és
jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén
riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti
folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és
mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Barion felhasználók az
ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban és vendéglátóhelyen
mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene magukkal
vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan
kezeljük.
Átvételi módok, átvételi díjak
FOX post futárszolgálat
A terméket a Fox post futárszolgálat szállítja házhoz, illetve helyezi az önhöz
legközelebb eső csomagpontra.
Bővebb információt itt talál: https://csomagvarazslo.hu
Szállítási mód díjai házhoz szállítás esetén bruttó 1500Ft
csomagpontra szállítás esetén bruttó 790Ft
utánvétel kezelési díja bruttó 195 Ft
Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés
visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató
jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.
Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés
Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem
vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem
kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a
vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a
Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás
használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén
Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a
banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és
aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben
kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót.
Külföldre történő értékesítés
Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az
azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁÜF eltérő rendelkezése
hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek
kiszállítását/átvételét.
A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁÜF rendelkezései az irányadóak azzal,
hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a
fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban
lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban
letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás
céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el.
Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül
esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén.
A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a
vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval.
Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett
Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek,
például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a
Vásárlót ezekről a követelményekről.
Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden
Termék esetében.
Vásárló a jelen ÁÜF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel.
Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által
meghatározott pénznemben valósul meg,
Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a
Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul
megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is,
amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben
utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek
miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a
Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére
hívhatja fel a Vásárlót.
Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási
lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is.
Amennyiben Vásárló az ÁÜF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország
területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem
magyarországi vásárló is bármely az ÁÜF-ben megjelölt szállítási módon.
Amennyiben Vásárló az ÁÜF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az
Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is.
Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg
külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg.
Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben
Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja
meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre
megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára.
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján
Tartalomjegyzék
• Fogyasztói tájékoztató
• Elállási jog
• Szavatossági jogok
Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról
Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül,
így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás
nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát
a.) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a.a) a terméknek,
a.b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő
időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,
a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi
átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.
A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban
meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés
megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés
megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.
Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása
A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre
vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja.
A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége
Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó
nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.
A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel
összhangban gyakorolta.
Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles
elektronikus adathordozón visszaigazolni.
Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén
Az Eladó visszatérítési kötelezettsége
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a
szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított
tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett
teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a
szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a
legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával
okozott többletköltségekre.
Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az
Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal
megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a
visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan
semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul
megadott bankszámlaszám, vagy postai cím következtében történő késedelem miatt
az Eladó-t felelősség nem terheli.
Többletköltségek
Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő
fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő
többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll
fenn visszatérítési kötelezettségünk.
Visszatartási jog
Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a
fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta,
hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.
A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén
A termék visszaszolgáltatása
Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a
szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől
számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által
a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben
teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.
A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése
A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére
kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az
üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó -
szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített
szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által
arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval
növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily
módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés
megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell
kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött
terméket nem áll módunkban átvenni.
Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért
A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének
megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő
értékcsökkenésért felel.
Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható
Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási
jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének
teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes
beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás
egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac
vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott
határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján
vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet
egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően
elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás
által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a
felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés
teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett
kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok
elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver
példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a
csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás,
személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez
kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben
meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és
a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről,
hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
Termékszavatosság
A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése
felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete
alkalmazásával készült.
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy
kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos
minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott
leírásban szereplő tulajdonságokkal.
A termékekre 1 hónapos minőségi szavatosságot vállalunk. Ez vonatkozik például arra
az esetre, ha a mosási útmutató betartása ellenére a nyomat kikopik vagy
megrongálódik a pólón. Ebben az esetben a Vevő köteles a visszaküldés előtt emailben fényképpel bizonyítani a minőségi problémát. Ezt követően
ügyfélszolgálatunk 3 munkanapon belül visszajelez és kérheti a hibás termék
visszaküldését. A termék visszaküldését követően az Eladó a csereterméket a
szokásos határidőn belül postázza, melynek költségét az Eladó vállalja.
A méretbeli eltérések esetén sajnos nem áll módunkban kicserélni a terméket, ezért
kérjük, hogy figyelmesen tájékozódjon a www.polocompany.hu/termekek -n található
mérettáblázatok alapján, illetve kérjen személyes tájékoztatást ügyfélszolgálatunkon.
Felhívjuk figyelmét, hogy a mérettáblázattól 1-2 centiméter mértékű eltérés miatt
nem tudjuk vállalni a felelősséget, mivel a gyártó sem tudja garantálni az ilyen
mértékű egyezést.
Egyedi igények esetén kérjük, hogy minél részletesebben jellemezd elképzelésed,
mivel az esetleges félreértések miatt nem tudjuk vállalni a felelősséget.
Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a képernyőn megjelenő színek tökéletes helyességét
nem tudjuk garantálni a nyomtatott pólón, mivel az nagyban függ a Vevő személyes
képernyőbeállításaitól.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított fél éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági
igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése
esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági
kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége
alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval
szemben érvényesítheti.
Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett: Lakner- Antalicz Kitti egyéni vállalkozó
(cím: 2011 Budakalász Gerinc utca 172/b e-mail: laknerpolocompany@gmail.com)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás
nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: …………………………………………………………
A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse
ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
………………………………………………………………………………
Kelt

OTNjMzJjYz