Barion Pixel ÁÜF
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

ÁÜF
ÁÜF

 

 
ÁÜF 

  

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK (ÁÜF) letölthető dokumentum

  

ÁÜSZ 

ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK (ÁÜF) 

  

Hatályos ettől a naptól: 2020.10.01 

Tartalomjegyzék 

 • Általános szerződési feltételek 
 • Preambulum 
 • Impresszum, fogalmak, jogszabályok 
 • Az ÁÜF hatálya 
 • A szerződés nyelve, formája 
 • Árak 
 • Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 
 • Szerzői jogok 
 • Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 
 • Az adatbeviteli hibák javítása 
 • Eljárás hibás ár esetén 
 • A honlap használata 
 • Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 
 • Fizetési módok 
 • Szállítási módok 
 • Teljesítési határidő 
 • Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 
 • Fogyasztói tájékoztató 
 • Elállási jog 
 • Szavatossági jogok 

Preambulum 

Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával! 

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen ÁÜF tartalmát! 

Ha a jelen Általános Üzleti Feltételekkel, a honlap használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdése merült fel, vagy amennyiben egyedi igényét szeretné velünk megbeszélni, úgy kérjük, vegye fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken! 

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai 

Név: Lakner-Antalicz Kitti 

Székhely: 2011 Budakalász Gerinc utca 172/b 

Levelezési cím: 2011 Budakalász Gerinc utca 172/B 

Átvételi pont címe: 1152 Budapest Szentmihályi út 131/369 Pólus Center PoloCompany 

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Cégbíróság 

Adószám: 56592661-1-33 

Képviselő: Lakner-Antalicz Kitti 

Telefonszám: +3630/4032214 

E-mailpolomuves@gmail.com 

Honlaphttp://polomuves.hu 

Bankszámlaszám: 10918001-00000096-21210005 

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH 

Tárhelyszolgáltató adatai 

Név: Bohemiasoft s.r.o. társaság 

Székhely: Rudolfovská tř. 247/85, 37001 České Budějovice, Csehország, 

Elérhetőség: +420 776 766 412., info@bohemiasoft.cz 

Fogalmak 

Felek: Eladó és Vevő együttesen 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy 

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül 

Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál 

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi  

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy 

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy 
 
Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti, 

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint 
 1. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás 

Vonatkozó jogszabályok 

A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak: 

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 
   
  2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 
   
  2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 
   
  151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól     

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 
   
  2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
   
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 

Az ÁÜF hatálya, elfogadása 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Üzleti Feltételek (a továbbiakban: ÁÜF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁÜF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit. 

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁÜF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. 

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁÜF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁÜF rendelkezéseit, és az ÁÜF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi. 

A szerződés nyelve, a szerződés formája 

A jelen ÁÜF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. 

A jelen ÁÜF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja. 

E-számlázás 

Társaságunk a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektromos számlát alkalmaz. Ön a jelen ÁÜF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához. 

Árak 

Az árak forintban értendők, ÁFÁ-t nem tartalmaznak AAM vagyunk. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk. 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: 

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: 2011 Budakalász Gerinc utca 172/b 
 •  Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: 

Hétfő: 10-17 
Kedd: 10-17 
Szerda: 10-17 
Csütörtök: 10-17 
Péntek: 10-17 
 

  

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve az Eladó ügyfélszolgálatán elérhető. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol. 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. 
 

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni. 
 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: 

 1. a fogyasztó neve, lakcíme, 
 1. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, 
 1. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, 
 1. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, 
 1. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása, 
 1. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, 
 1. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma. 

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. 
 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 
 
Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: 

 
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/ 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.  
 
A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.  
 
Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”). 

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. 

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása. 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-ig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza. 

 
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. 
 
A kérelemnek tartalmaznia kell 

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 
 1. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, 
 1. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését, 
 1. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, 
 1. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését 
 1. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor, 
 1. a testület döntésére irányuló indítványt, 
 1. a fogyasztó aláírását. 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu 

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:  
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

Baranya Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. 
Telefonszám: 06-72-507-154 
Fax: 06-72-507-152 
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 
Fax: 06-76-501-538 
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu 
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu 

Békés Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. 
Telefonszám: 06-66-324-976 
Fax: 06-66-324-976 
E-mail: eva.toth@bmkik.hu 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. 
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870 
Fax: 06-46-501-099 
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu 

Budapesti Békéltető Testület 
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310. 
Telefonszám: 06-1-488-2131 
Fax: 06-1-488-2186 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Csongrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. 
Telefonszám: 06-62-554-250/118 
Fax: 06-62-426-149 
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu 

Fejér Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 
Telefonszám:06-22-510-310 
Fax: 06-22-510-312 
E-mail: fmkik@fmkik.hu 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. 
Telefonszám: 06-96-520-217 
Fax: 06-96-520-218 
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 
Telefonszám: 06-52-500-710 
Fax: 06-52-500-720 
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu 

Heves Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15. 
Telefonszám: 06-36-429-612 
Fax: 06-36-323-615 
E-mail: hkik@hkik.hu 

 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület 
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. 
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 
Fax: 06-56-510-628 
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület 
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. 
Telefonszám: 06-34-513-027 
Fax: 06-34-316-259 
E-mail: szilvi@kemkik.hu 

Nógrád Megyei Békéltető Testület 
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. 
Telefonszám: 06-32-520-860 
Fax: 06-32-520-862 
E-mail: nkik@nkik.hu 

Pest Megyei Békéltető Testület 
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240. 
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81 
Telefonszám: 06-1-269-0703 
Fax: 06-1-474-7921 
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu 

Somogy Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 
Telefonszám: 06-82-501-026 
Fax: 06-82-501-046 
E-mail: skik@skik.hu 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület 
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. 
Telefonszám: 06-42-311-544 
Fax: 06-42-311-750 
E-mail: bekelteto@szabkam.hu 

Tolna Megyei Békéltető Testület 
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet 
Telefonszám: 06-74-411-661 
Fax: 06-74-411-456 
E-mail: kamara@tmkik.hu 

Vas Megyei Békéltető Testület 
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. 
Telefonszám: 06-94-312-356 
Fax: 06-94-316-936 
E-mail: vmkik@vmkik.hu 

Veszprém Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116. 
Telefonszám: 06-88-429-008 
Fax: 06-88-412-150 
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu 

Zala Megyei Békéltető Testület 
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. 
Telefonszám: 06-92-550-513 
Fax: 06-92-550-525 
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu 

Online vitarendezési platform 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. 
 
A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. 

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

Szerzői jogok 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Édes Éden Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex 

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. 

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe. 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések 

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható.A weboldalon  megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk. 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás 

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást.  

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatóak a bevitt adatok, ha Ön már a következő oldalra lépett). Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét. 

Eljárás hibás ár esetén 

Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. 

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 

 • 0 Ft-os ár, 
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék). 

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést. 

A honlap használata- 

-Menüpontok 

A honlapon három fő kategória közül választhat 
Egyedi póló (saját a vásárló által választott kép kerül a kiválasztott termékre) 
Termékek (a termékek nyomat nélkül kerülnek értékesítésre) 
Mintáink (Polomuves egyedi pólói közül válogathat) 

A Termék,-ek kiválasztása, egyedi pólók megrendelésének menete 

A honlapon szereplő főkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt kategóriát, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, ismertetőjét, árát. mintáink esetén nyomat méretet. Önnek vásárlás esetén a honlapon szereplő árat kell megfizetnie. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! 
Egyedi póló és kiegészítők rendelése esetén nyomatméret gombok megnyomásával választhat. A4, A3, A2 méretek, illetve + nyomatokat ruházatra, vagy kiegészítő nyomatokra kattintva Táska, kötény, bögre nyomtatásra van lehetőség. 

Kosárba helyezés 

A Termék kiválasztása után Ön a "VÁSÁRLÁS" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Önnek vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek. 

Javasoljuk, hogy akkor is helyezze a kosárba a terméket, ha nem biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánja vásárolni, mert ezzel az Ön számára egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek az Ön által kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudja megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, illetve a kíván termékszám megváltoztatható. 

Amennyiben Ön a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, úgy a weboldal a kosár nézetre navigál, ahol láthatja, hogy milyen termékeket helyezett a kosarába. A vásárlás ezután tetszőlegesen folytatható. 

A Kosár megtekintése 

Amint a kosárba helyezett egy terméket a kosár tartalmát bármikor ellenőrizheti a honlap alján található „Kosár” ikonra kattintva. Itt lehetősége van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a stilizált „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti az Ön által megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is.  
Amennyiben Ön nem kíván további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a kosárba” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást, ahol még mindig lehetősége van módosítani bármit, illetve itt választhat a szállítási és fizetési platformok közül. 

Vásárlói adatok megadása 

 "Megrendelés" gomb lenyomását követően megjelennek a szállítási és számlázási adatok.amennyiben regisztrált vásárlónk és bejelentkezett az adatok autómatikusan kitöltődnek. 
FONTOS! 
Itt van lehetőség egyedi pólók esetén a saját grafika feltöltésére illetve részletes leírást adni a termék készítéséhez. 
A rendelés véglegesítése előtt el kell fogadni az általános szerződéséi feltételeinket, amit az „Egyetértek az általános üzleti feltételekkel és elfogadom a személyes adatok feldolgozását a megrendelések feldolgozásához.* " szöveg mellett található checkbox bejelölésével tehet meg. 
 
Ezután megrendelését a "MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE" gombra kattintva véglegesítheti. 
 
 
Méret csere 
 
A méretbeli eltérések esetén sajnos nem áll módunkban kicserélni a terméket, ezért kérjük, hogy figyelmesen tájékozódjon a www.polomuves.hu/termekek-n található mérettáblázatok alapján, illetve kérjen személyes tájékoztatást ügyfélszolgálatunkon. Felhívjuk figyelmét, hogy a mérettáblázattól 1-2 centiméter mértékű eltérés miatt nem tudjuk vállalni a felelősséget, mivel a gyártó sem tudja garantálni az ilyen mértékű egyezést. 

  

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel) 

Amennyiben Ön meggyőződött arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Ön által megrendelni kívánt termékeknek, valamint az Ön adatai helyesen szerepelnek, úgy a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva zárhatja le megrendelését. A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Ön minősül ajánlattevőnek.  

Ön a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE”  gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Önt az ajánlata 48 órás időtartamban köti. Amennyiben az Ön ajánlatát a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Ön mentesül az ajánlati kötöttsége alól. 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte 

Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. Az Eladó legkésőbb az Ön ajánlatának elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát.  A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik. 
 

Fizetési módok 

Utánvétel 

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. 

Barion 

A Barion Smart Gateway egy teljesen hazai fejlesztésű, bankoktól független bankkártya és e-pénz elfogadására alkalmas fizetőkapu, amely verhetetlen árai mellett számos innovatív funkcióval rendelkezik. Használata még kényelmesebb a csupán egy perces regisztrációt követően. Mivel a bankkártya-számokat egy PCI DSS tanúsítvánnyal ellátott biztonságos rendszer tárolja, elég a regisztrált e-mail cím és jelszó megadása bármilyen eltárolt kártya használatához. A Barion webes felületén riportok, export lehetőség, valamint kiküldött havi számlalevél segítik az üzleti folyamatokat, illetve a hivatalos elszámolást. A tranzakciók valós időben zajlanak, és mobil applikációban is lehet látni a beérkező tételeket. A Barion felhasználók az ingyenes Barion applikáció segítségével egyre több boltban és vendéglátóhelyen mobillal is tudnak fizetni, anélkül, hogy készpénzt vagy bankkártyát kellene magukkal vinniük. A banki biztonságot az MNB felügyelete garantálja (MNB engedély: H-EN-I-1064/2013). A bankkártya visszaélések elleni védelmet rugalmasan és igazságosan kezeljük. 

Átvételi módok, átvételi díjak 

FOX post futárszolgálat 

A terméket a Fox post futárszolgálat szállítja házhoz, illetve helyezi az önhöz legközelebb eső csomagpontra. 
 
Bővebb információt itt talál: https://csomagvarazslo.hu 

Szállítási mód díjai házhoz szállítás esetén bruttó 1500Ft 
                              csomagpontra szállítás esetén bruttó 790Ft 
                               utánvétel kezelési díja bruttó 195 Ft 

Teljesítési határidő 

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 30 nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük.  

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés 

Amennyiben Ön korábban már úgy rendelt terméket, hogy azt a kiszállítás során nem vette át (ide nem értve azt az esetet, amikor elállási jogával élt), vagy a Termék nem kereste jelzéssel érkezett vissza az eladóhoz, az Eladó a megrendelés teljesítését a vételár és a szállítási költségek előre történő megfizetéséhez köti.  
 
Eladó visszatarthatja a Termék átadását, ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának kifizetése sikeresen megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár és aszállítási díj összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. 
 
 

Külföldre történő értékesítés 

Eladó nem különbözteti meg a Honlap használatával Magyarország területén és az azon kívül az Európai Unió területén belüli vásárókat. A jelen ÁÜF eltérő rendelkezése hiányában az Eladó Magyarország területén biztosítja a megrendelt termékek kiszállítását/átvételét. 

A Magyarországon kívüli vásárlásra is jelen ÁÜF rendelkezései az irányadóak azzal, hogy a vonatkozó rendelet előírásai alapján jelen pont értelmezésében vevőnek az a fogyasztó minősül, aki valamely tagállam állampolgára, vagy valamely tagállamban lakóhellyel rendelkezik, vagy az a vállalkozás, amely valamely tagállamban letelepedési hellyel rendelkezik, és az Európai Unión belül kizárólag végfelhasználás céljából vásárol árut vagy vesz igénybe szolgáltatást, vagy ilyen szándékkal jár el. Fogyasztónak az a természetes személy minősül, aki olyan célból jár el, amely kívül esik kereskedelmi, ipari, kézműipari vagy szakmai tevékenysége körén. 

A kommunikáció és a vásárlás nyelve elsősorban a magyar nyelv, Eladó nem köteles a vásárló tagállami szerinti nyelven kommunikálni Vásárlóval. 

Eladó nem köteles megfeleljen a Vásárló tagállama szerinti nemzeti jogban az érintett Termékkel kapcsolatban meghatározott szerződésen kívüli követelményeknek, például címkézési vagy ágazatspecifikus követelményeknek, vagy hogy tájékoztassa a Vásárlót ezekről a követelményekről. 

Eladó eltérő rendelkezése hiányában Magyarországi ÁFÁ-t alkalmazza minden Termék esetében. 

Vásárló a jelen ÁÜF szerint élhet jogérvényesítési lehetőségeivel. 

Elektronikus fizetési megoldás alkalmazása esetén a fizetés az Eladó által meghatározott pénznemben valósul meg, 

Eladó visszatarthatja a Termék átadását ameddig nem győződik meg arról, hogy a Termék árának és a szállítási díjnak kifizetése sikeresen és maradéktalanul megtörtént az elektronikus fizetési megoldás használatával (ideértve azt az esetet is, amikor az átutalással fizetett termék esetén Vásárló a tagállama szerinti pénznemben utalja el a vételárat (szállítási díjat) és az átváltás, valamint a banki jutalékok, költségek miatt Eladó nem kapja meg teljes mértékben a vételár összegét). Amennyiben a Termék ára nem került teljes mértékben kifizetésre, az Eladó a vételár kiegészítésére hívhatja fel a Vásárlót. 

Eladó a Termék átadása érdekében a magyar vásárlókat megillető átadási lehetőségeket biztosítja a nem magyarországi vásárlóknak is. 

Amennyiben Vásárló az ÁÜF szerint kérheti a Termék szállítását Magyarország területére, vagy bármely más Európai Uniós tagállam területére, ezt kérheti a nem magyarországi vásárló is bármely az ÁÜF-ben megjelölt szállítási módon. 

Amennyiben Vásárló az ÁÜF szerint választhatja a Termék személyes átvételét az Eladónál, ezzel élhet a nem magyarországi vásárló is. 

Egyebekben a Vásárló kérheti, hogy a Termék szállítását saját költségén oldhassa meg külföldre. Magyar vásárlót ez a jog nem illet meg. 

Eladó a szállítási díj megfizetését követően teljesíti a megrendelést, amennyiben Vásárló a szállítási díjat nem fizeti meg Eladó számára, vagy a saját szállítást nem oldja meg az előre egyezetetett időpontig, Eladó a szerződést felmondja és az előre megfizetett vételárat visszafizeti Vásárló számára. 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 

Tartalomjegyzék 

 • Fogyasztói tájékoztató 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal! 
 
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát 

a.) termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

a.a) a terméknek, 

a.b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek, 

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő  14 nap. 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja. 
 
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti. 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége 

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap. 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. 

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.  

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén 

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre. 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja 

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli. 

Többletköltségek 

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.  

Visszatartási jog 

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.  

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén 

A termék visszaszolgáltatása 

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése 

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni. 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért 

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható 

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:  
 
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 
 
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 
 
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 
 
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 
 
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 
 
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 
 
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 
 
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 
 
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 
 
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 
 
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 
 
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 
 
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát. 

Termékszavatosság 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült. 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 
 

A termékekre 1 hónapos minőségi szavatosságot vállalunk. Ez vonatkozik például arra az esetre, ha a mosási útmutató betartása ellenére a nyomat kikopik vagy megrongálódik a pólón. Ebben az esetben a Vevő köteles a visszaküldés előtt e-mailben fényképpel bizonyítani a minőségi problémát. Ezt követően ügyfélszolgálatunk 3 munkanapon belül visszajelez és kérheti a hibás termék visszaküldését. A termék visszaküldését követően az Eladó a csereterméket a szokásos határidőn belül postázza, melynek költségét az Eladó vállalja. 

A méretbeli eltérések esetén sajnos nem áll módunkban kicserélni a terméket, ezért kérjük, hogy figyelmesen tájékozódjon a www.polomuves.hu/termekek-n található mérettáblázatok alapján, illetve kérjen személyes tájékoztatást ügyfélszolgálatunkon. Felhívjuk figyelmét, hogy a mérettáblázattól 1-2 centiméter mértékű eltérés miatt nem tudjuk vállalni a felelősséget, mivel a gyártó sem tudja garantálni az ilyen mértékű egyezést. 

Egyedi igények esetén kérjük, hogy minél részletesebben jellemezd elképzelésed, mivel az esetleges félreértések miatt nem tudjuk vállalni a felelősséget. 
Felhívjuk a Vevő figyelmét, hogy a képernyőn megjelenő színek tökéletes helyességét nem tudjuk garantálni a nyomtatott pólón, mivel az nagyban függ a Vevő személyes képernyőbeállításaitól. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított fél éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

Nyilatkozat-minta elálláshoz 

  

Címzett: Lakner- Antalicz Kitti egyéni vállalkozó 

(cím: 2011 Budakalász Gerinc utca 172/b e-mail: polomuves@gmail.com) 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ………………………………………………………… 

A fogyasztó(k) neve: ………………………………………………………………………………… 

A fogyasztó(k) címe: ………………………………………………………………………………… 

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

………………………………………………………………………………  

Kelt 

 

 

OTBlNzEwOG